Paggamit ng marijuana for medical use, posible kaya sa Pilipinas? | Need To Know

Chongke, joint, Mary Jane. Ilan lamang ito sa tawag sa marijuana sa Pilipinas. May halos 50 bansa na sa buong mundo ang …

Skip to content